Zmiany chorobowe wątroby wywołane przez alkohol
Zwłóknienie wątroby
Włóknienie wątroby jest procesem bliznowacenia wywołanego złogami tkanki włóknistej, który prowadzi do niszczenia miąższu, a w stadium końcowym do marskości wątroby.

Skala METAVIR, pierwotnie opracowana do oceny stadiów zwłóknienia u pacjentów z WZW typu B i C, może być również używana w przypadku pacjentów ze schorzeniami wątroby spowodowanymi alkoholem. Stadium F1 musi być definiowane jako zwłóknienie przestrzeni międzyzrazikowej bez przegród ponieważ w przeciwieństwie do wirusowych zapaleń wątroby, tutaj zwłóknienie nie zaczyna się w obszarze wrotnym lecz w regionie centralnozrazikowym.

Skala METAVIR określa stopień zwłóknienia w alkoholowych chorobach wątroby zgodnie z 5-cio stopniową klasyfikacją:
  • F0 : brak oznak zwłóknienia
  • F1 : wrotne i okołowrotne zwłóknienie, brak przegród
  • F2 : wrotne i okołowrotne zwłóknienie, rzadkie przegrody
  • F3 : wrotne i okołowrotne zwłóknienie, liczne przegrody
  • F4 : marskość

Stłuszczenie wątroby
Stłuszczenie wątroby jest nagromadzeniem triglicerydów w hepatocytach.

Stopień stłuszczenia określa odsetek hepatocytów ze stłuszczeniem cytoplazmatycznym. Mieści się on w zakresie od 0 do 100%.

Aktywność martwiczo-zapalna:
alkoholowe stłuszczenie wątroby (NASH)

Aktywność (lub jej stopień) określa wagę zmian martwiczych hepatocytów, nacieków z komórek wielojądrowych, przestrzeni powietrznych i martwicy.

Skala stłuszczeniowego zapalenia wątroby (lub ostrego alkoholowego zapalenia wątroby) określa aktywność procesów zgodnie z 4-stopniową klasyfikacją diagnostyczną łączącą stłuszczenie, martwicę i zapalenie (skala NAS Kleinera):
  • H0 : brak alkoholowego stłuszczenia wątroby
  • H1 : minimalny stopień alkoholowego stłuszczenia wątroby
  • H2 : umiarkowany stopień alkoholowego stłuszczenia wątroby
  • H3 : ciężkie alkoholowe stłuszczenie wątroby